ביובית חניונים

ביובית חניונים משמשת לצרכי שאיבת הצפות פתיחת סתימות ושטיפת צנרות

יש לכם הצפה? שאיבת הצפות מים 650 קוב בשעה

ברשותנו ביוביות שונות לצרכי פינוי מים ושפכים ביובית קטנה מתואמת לכניסה לחניונים תת קרקעיים , יחד אם זאת ביובית גדולה להעמסה עד 6 קוב, בנוסף ברשותנו משאבות שאיבה לכמויות גדולות עד 650 קוב בשעה ,ציוד נילווה בצנרת ארוכה לשאיבת כמויות גדולות.

ביובית נמוכה!!!

פתיחת סתימות ושטיפת צנרות בחניונים בלחצי מים לניקיון מקסימלי